Nieuw in Friesland, Nederland: Aviation Quality Support

Het geven van Quality support in de luchtvaart (Aviation).

Grootste doel is om samen met de klant de luchtwaardigheid op een zo groot/hoog mogelijk niveau te krijgen. Dat kan betekenen door middel van trainingen (continuation trainingen), assistentie (support) van CAMO of de eigen organisatie die dit voor de eigenaar van het vliegtuig bijhoud, of assistentie door b.v. het lopen van audits tijdens de uitvoering van het onderhoud. Of het begeleiden van het onderhoud.

Denk hierbij aan vliegtuigen (large en small aircraft, European Light Aircraft (ELA), hot-air balloons).

Hoofddoel: grootst mogelijke niveau luchtwaardigheid, grootst mogelijk begrip binnen de organisatie van het begrip luchtwaardigheid.

Hoe:

- Het geven van ondersteuning aan iedereen / elke organisatie m.b.t. EASA Part-M (CAMO, ARC), Part-145, Part -66/-147. (Denk aan audits, opzetten van organisatie, assistentie bij opzetten goedkeuren AMP's, compliance checklists etc. etc.)

- Het geven van trainingen op gebied van luchtvaart (e.g. Continuation trainingen, assitentie basic trainingen, type etc. etc.)

- Kwaliteitsondersteuning in de rol van onafhankelijk auditeur (internal or external) en/of in de rol van kwaliteitsmanager.

- Trainingen voor ROC's (docent bevoegdheid).

- Ondersteuning bij het opzetten van de CAMO, Onderhoudsorganisatie of gewoon bij het opzetten van een luchtwaardigheidsadministratie voor eigen vliegtuig.

Neem vooral vrijblijvend contact op met: info@aqs2.me

Sleutelwoorden zijn: betaalbaar, toegangkelijk (voor iedereen), betrouwbaar.

Een dankbare aanbeveling

ballon

Dear Bas,

I thought I would drop you a quick mail to say how nice it was to meet you on Saturday and also to pass on my congratulations on delivering what appeared to be a very well thought out presentation in regards to continued airworthiness.

It was very impressive to see the level of commitment to ongoing airworthiness and quality that you and Pieter are delivering through his CAMO organisation, and with Pieter’s organisation being so closely linked with Lindstrand through his dealership I feel that this approach can do nothing other than provide a good light on Lindstrand as well, so a personal thank you from us here too.

With very best regards,

Kevin

Kevin Pilsbury

ballonGeneral Manager

Lindstrand Hot Air Balloons Ltd

Tel: +44(0) 1691 671717

Fax: +44(0) 1691 671122

Web: www.lindstrand.co.uk